SAIRE

Project type: VLAIO-TETRA

Website: www.saire.be

Medewerker(s): Ben Minnaert, Ben Naets, Evelien De wachter, Rik Lambrechts

Partners: Odisee, VUB, Erasmus hogeschool Brussel

Looptijd: maart 2021-feb. 2023

In onze huidige maatschappij komt de gezondheidszorg steeds meer onder druk te staan. Door een tekort aan personeel en verhoging van het aantal zorgbehoevenden dienen zorgprofessionals steeds meer prestaties te leveren en hebben ze vaak te weinig tijd per zorgvrager. De grote vooruitgangen die op technologisch vlak geboekt worden, reiken hier met behulp van smart devices en Artificiële Intelligentie (AI) een mogelijke oplossing aan. In dit project richten we ons op toepassingen van deze technologieën binnen revalidatie van motorische problemen.

Smart devices kunnen, wanneer ze AI incorporeren, het revalidatieproces van een zorgvrager ondersteunen en de motorische processen assisteren, monitoren en analyseren. Ondanks het feit dat veel van deze technologieën matuur genoeg zijn om gebruikt te worden in revalidatiesettings, worden ze tot op heden nog maar met mondjesmaat toegepast. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat, door een overvloed aan nieuwe technologieën, het zeer moeilijk is voor niet-technologisch geschoolde personen om door de bomen het bos te zien, nl. wat er allemaal op de markt is, hoe groot het aanbod is, wat de betrouwbaarheid ervan is enz. Bovendien is de technologie vaak prijzig en niet voldoende aangepast aan de specifieke vereisten en noden op de werkvloer. 

Met de hulp van een begeleidingsgroep van meer dan 20 Vlaamse bedrijven, ziekenhuizen en kenniscentra worden binnen SAIRE concrete gebruikersscenario’s uitgewerkt én getest in de praktijk om de laatste technologieën op een betaalbare manier ingang te laten vinden in de revalidatiesector.

Scroll to Top