Foodlog

Project type: PWO
Partners: Odisee Voedings en dieetkunde
Medewerker(s): Davy De Winne, Arnout De Coninck, Laurens De Cock
Looptijd: Oktober 2017 – september 2020

Scroll to Top