Start-2-AIM

Logo Start2AIM

Project type: VLAIO-TETRA

Partners: Odisee Marketing (Cense)

Medewerker(s): Katja Verbeeck, Thomas Van den Bossche

Looptijd: dec. 2019 – dec 2021

Website: www.start2aim.be

In dit project willen we een ‘Start 2 AIM’ traject opzetten op maat van de Vlaamse KMO waarbij deze de mogelijkheden leert van AI gedreven marketing automation met als specifiek doel de customer experience te optimaliseren. AI technologie is niet nieuw en wordt reeds voor deze doeleinden ingezet bij grotere spelers (zie de GAFAs), de transfer hiervan naar de Vlaamse KMO is dan ook de kern van dit project. Het beoogde eindresultaat is het opzetten van een volwaardig coaching traject rond AI en marketing automation.

Scroll to Top